° Určeno pro dopravní podniky MHD (městská hromadná doprava) a dopravní společnosti s pravidelnou přepravou osob

° Papírové průkazky s EAN kódem nebo RFID čipem, plastové průkazky s čipem

° Napojení na internetový objednávkový systém

Výkonný software s robustní technologií prověřený dlouhodobým síťovým provozem pokrývající širokou škálu služeb v oblasti časových kupónů dopravních společností. Vystavování a evidence jízdních průkazek v papírové podobě, čipových karet a kombinací. Prodej a operace s jízdními kupóny papírovými i elektronickými. Prodej elektronických kupónů přes internet nebo prodejní místa. Uživatelsky konfigurovatelný systém s nastavitelnými druhy kupónů podle pásem, délek kupónů a jízdních nároků, automatizované časové ceníky. Prodej doplňkového zboží a služeb se skladovou evidencí, vyhodnocovací aparát a napojení na účetní systémy.


V rámci dodávky:
Instalace a nastavení

Přizpůsobení a napojení
souvisejícívh agend

Zaškolení

Technická podpora