Softwarové produkty GORDIC®

Edice GINIS BASIC - ULTIMATE
Komplexní dodávky subsystémů Informačního systému GINIS:

Jádro
Ekonomika
Spisová služba
Registry a Správní agendy


Edice GINIS EXPRESS
Dodávky ekonomický programů

WUCR - Účetnictví a rozpočet
WKDF - Kniha došlých faktur
WKOF - Kniha odeslaných faktur
WKXF - Komunikace s bankou
WEMA - Evidence majetku
a dalších ...


Dodávky registrů a správních agend a především aplikace WESS - Elektronická spisová služba.

Dokumenty GORDIC® ke stažení