Administrace serverů s operačními systémy Windows a Novell Netware.

Instalace, konfigurace, upgrade, správa. Konfigurace pracovních stanic.

Zajištění komplexní či dílčí správy IT technologií firmy včetně veškerých souvisejících služeb a to i formou outsourcingu.

Profylaxe hardware, software, odvirování, čištění, výměna médií, servisní zásah do 6, 12 a 24 hodin, zapůjčení náhrady za poškozené zařízení.

Návrh a výstavba počítačových sítí.

Vývoj programového vybavení na zakázku