° Přehledná evidence pohledávek umožňující snadnou administraci rozsáhlého množství pohledávek

° Systém pro podporu automatizovaného hromadného mimosoudního a soudního vymáhání pohledávek.

° Rozsáhlý rozborový systém pro vyhodnocování.Specializovaný software pro evidenci pohledávek a podporu automatizovaného hromadného vymáhání pohledávek. Konfigurovatelný import postupovaných pohledávek, generování elektronických i tištěných dokumentů nutných pro vymáhací proces, od upomínek až po dokumenty nalézacího a exekučního řízení, automatizované podávání elektronických platebních rozkazů. Automatická evidence provedených kroků v mimosoudním i soudním řízení, plateb a nákladů, napojení pomocí elektronických podatelen a datových schránek soudů, exekutorů… Svázaný kalendář jednání a akcí k případům.


V rámci dodávky:
Instalace a nastavení

Přizpůsobení a napojení
souvisejícívh agend

Zaškolení

Technická podpora