° Výdej a objednávání jídel bez nutnosti používání papírových stravenek

° Evidence odběru jídel pomocí čipových identifikátorů

° Zveřejnění jídelníčku na www stránkách, jejich případná tvorba a objednávka pomocí internetuSystém Jídelna poskytuje potřebné služby pro oblast hromadného stravování. Pro svou činnost využívá standardní výpočetní techniky a identifikační média (magnetická karta, čipová RFID karta apod.) Výdej jídla nebo zboží je uskutečněn na základě identifikačního média, volitelně zadáním do terminálu. Obsahuje propojený objednávkový modul. Současně dává velké množství funkcí, přehledů, výstupů a statistik  poskytujících důležité informace pro chod stravovacích zařízení. Urychluje výdej a objednávání jídel a přináší větší pohodlí strávníkům i obsluze, celý provoz zlevňuje, zrychluje a zefektivňuje.V rámci dodávky:
Instalace a nastavení

Přizpůsobení a napojení
souvisejícívh agend

Zaškolení

Technická podpora